رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

نمایشگر میدان مغناطیسی مدلREP-MFM50-1

نمایشگر میدان مغناطیسی مدلREP-MFM50-1 یک ماژول جهت اندازه گیری میدان مغناطیسی است که در کارهای کنترلی در آزمایشگا ه ها و پژوهش ها مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در آزمایشگاه های برق الکترونیک، فیزیکو همچنین در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها:

  • اندازه گیری میدان مغناطیسی تا 50mT
  • بازه فرکانسی ،AC،DC تا1KHZ
  • سازگار با انواع سنسورهای آنالوگ با خروجی 0V∼5V,0V∼10V,0mA∼5mA,4mA∼20mA
  • دارای خروجی جریان 4mA∼20mA
  • دارای نمایشگر گرافیکی
  • محدوده تغذیه  VDC  18∼30
  • دقت %1+/-
  • خطی %1+/-