رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

سیگنال ژنراتور قدرت مدل REP-SGEN200-1

ازسیگنال ژنراتور قدرت مدل REP-SGEN200-1  دستگاه می توان برای تولید میدان مغناطیسی متغیر و بررسی تاثیرات آن بر روی حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات اهلی و نیز انسان و مطالعات تقسیم سلولی و تاثیرات بیولوژیکی شامل تغییراتی در اعمال سلول ها، بافت ها و تغییراتی در فعالیت استخوان انسان و ضربات قلب استفاده نمود.تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن مداوم در معرض میدان های مغناطیسی فرکانس پایین(ELF/VLF) ممکن است باعث ایجاد سرطان شود. همچنین تحقیقات نشان می دهد که قرار گرفتن در میدان مغناطیسی کنترل شده می تواند باعث نابودی سلول های سرطانی شود. علاوه بر این اعمال میدان مغناطیسی بر سلول های سرطانی باعث تحریک و قابل تشخیص شده آن ها می شود.

ویژگی ها

  • قابلیت تنظیم فرکانس از DC تا 10KHZ با دقت 0.1 هرتز
  • تولید سه تابع سینوسی، مربعی و دندانه اره ای
  • قابلیت جریان دهی تا 5 آمپر
  • قابلیت نوسان خروجی تا دامنه 70± ولت
  • تغذیه ورودی 220Vac