رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

تابلو برق و فیلترهای قدرت نویز گیر EMP,RF,EMI

تابلو برق و فیلترهای قدرت نویز گیر EMP,RF,EMI یکی دیگر از تولیدات شرکت راستین الکترونیک پویا  است. این محصول که در راستای حصول به اهداف و  چشمانداز 1404 می باشد، در گام های اولیه با تلاش متخصصان و مهندسین طراحی و ساخته شده است.