رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

برد کنترلی ترمز تراولی جرثقیل

برد کنترلی ترمز تراولی جرثقیل یکی دیگر از تولیدات شرکت راستین الکترونیک پویا  است.  این محصول که در راستای  حصول به اهداف و  چشم انداز1404 می باشد، در گام های اولیه با تلاش متخصصان و مهندسین طراحی و ساخته شده است.