رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

برد الکترونیکی تابلو کنترل دور اسکراپر

شرکت راستین الکترونیک پویا در راستای چشم انداز 1404، در گام های اولیه با تلاش متخصصان و مهندسین اقدام به طراحی و ساخت برد الکترونیکی تابلو کنترل دور اسکراپر نموده است.