رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

PLC(Programmable Logic Controller)

صفحه نمایش صنعتی(Human Machine Interface)

کنترل کننده هایDistributed Control System(DCS)

Load Cell