رپکو "همراه راستین" صنایع

شرکت دانش بنیان سهامی خاص

  • مشتری مداری
  • اخلاق حرفه ای
  • مسئولیت اجتماعی 
  • نوآوری، خلاقیت و تلاش مستمر
  • مسئولیت پذیری و پایبندی به تعهدات
  • احترام به کرامت انسانی
  • تعالی، بهره وری و بهبود سازمانی
  • کارگروهی در سایه همدلی
  • روزآمدی در مدیریت و مهندسی
  • رشد و یادگیری سازمانی